Kezdőlap

Bözsöny Dénes (Pécs, 1921. jún. 7.Bp., 1987. márc. 7.): vízmérnök, a műszaki tudományok doktora (1968). Műegy.-i oklevelének megszerzését követően 1950-től tíz éven át az egy. vízépítési tanszékének adjunktusaként vezette a hazai vízenergia fokozottabb kihasználásához, ill. a folyamszabályozási tervezésekhez nélkülözhetetlen hidraulikai modellkísérleteket. 1959-77 között az Orsz. Vízügyi Főigazgatóság osztályvezetője volt. Szerepet vállalt az első vízgazdálkodási keretterv kidolgozásában, Mo. felszín és felszín alatti vízkészleteinek feltárásában. A nemzeti vízügyi kapcsolatok elmélyítése terén számos két- és többoldalú vízgazdálkodási együttműködési megállapodás fűződik nevéhez. 1951-1965 között a Magy. Hidrológiai Társ. főtitkára, 1985-ig alelnöke volt. Tanulmányai, könyvei, egy.-i jegyzetei a hidraulikai mérésekkel, a vízkészlet-gazdálkodás elméleti és gyakorlati alapjaival, valamint a rendszertervezés és -szervezés tudományos hátterével foglalkoznak. – Irod. Karkus Pál: B. D. 1921-1987 (Hidrol. Közl., 1987. 1. sz.).