Kezdőlap

Brandenstein Béla, báró (Bp., 1901. márc. 17.Saarbrücken, 1989. aug. 24.): filozófus, egyetemi tanár. A Pázmány Péter Tudományegy.-en 1923-ban Kornis Gyulánál doktorált. 1924 őszétől a berlini Collegium Hungaricumban ösztöndíjjal tanult tovább. Itt kezdte írni a Grundlegung der Philosophie c. művét, amely magyarul később Bölcseleti alapvetés c. jelent meg. 1927-ben egy.-i magántanár, 1934-ben Pauler Ákos halála után ny. r. tanár, a filozófiai tanszék vezetője. Egy.-i előadásai megjelentek a Bölcsész hallgatók könyvtára füzeteiben. A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Bizottságának elnöke, a Filozófiai Szemle főszerkesztője volt. A párizsi filozófiai kongresszus elnökké választotta. A II. világháború külföldre sodorta. Előadásokat tartott a háború után Bregenzben, Innsbruckban és más nyugat-ausztriai helységekben. 1949-től nyugdíjba vonulásáig, 1969-ig a saarbrückeni egy. nyilvános rendes tanára volt. – F. m. Művészetfilozófia (Bp., 1930); Kierkegard (Bp., 1934); Bölcseleti alapvetés (Bp., 1935, 1944); Az ember a mindenségben (I-III, Bp., 1936-1937); Etika (Bp., 1938); A létforrásai (Bp., 1940); A filozófia mai hivatásáról (Bp., 1942); Nietzsche (Bp., 1943); Platon összes művei (ford., szerk., Bp., 1943); Das Bild des Menschen und die Id ee des Humanismus (Bregenz, 1948); A művelődés válsága (Köln, 1952); Grundlegung der Philosphie (szerk. I-VL, Salzburg, 1965-1970); Művészet és élet (Köln-Detroit-Wien, 1969); Sein Welt-Mensch (tanulmányok, München, 1983); Der Mensch vor Gott (tanulmányok, München, 1984). – Irod. Zemplén György: B. B. világképe (Katolikus Szle, 1935. 4. sz.); Sándor Pál: Két magyar filozófus (Bp., 1944); Hanák Tibor: B. B. nyolcvan éves (Katolikus Szle, Róma, 1981. 2. sz.); Hanák Tibor: B. B. – a filozófus (Katolikus Szle, Róma, 1989. 4. sz.).