Kezdőlap

Braun Soma (Kecskemét, 1890. febr. 13.1944): tanár, szociológus, a szociáldemokrata munkásmozgalom propagandistája. A bp.-i egy. bölcsészkarán doktorált 1913-ban. A szociáldemokrata pártban a marxista tanításokat igyekezett terjeszteni. Értekezései, tanulmányai, kritikái a Szocializmusban és a Népszavában jelentek meg. Sok kiváló francia és angol író művét fordította magyarra. Agyonlőtték. – M. Apuleius-tanulmányok (Bp., 1913); A népmese (Bp., 1923); A primitív kultúra (Munkáskultúra, Bp., 1924); A történelmi materializmus elmélete (A szocialista Tudás Kvtára Bp., 1934.); Társadalomlélektan (Bp., 1935)