Kezdőlap

Bredeczky Sámuel (Németjakubja, 1772. márc. 18.Lemberg, 1812. jún. 20.): ev. lelkész, tanár. 1796-ban a jénai egy.-re iratkozott. Meglátogatta Goethét, Schillert, Herdert Weimarban. Goethével levelezett is. 1798-ban a soproni ev. polgári isk., 1802-ben a bécsi protestáns isk. tanára. Sopronban saját lakásán ún. munkásiskolát szervezett. 1799-ben Tessedik Sámuel meghívta tanárnak a szarvasi gazdasági tanintézethez, de a meghívást nem fogadta el. 1805-ben krakkói; 1806-tól lembergi lelkész és szuperintendens. Cikkei jelentek meg lembergi folyóiratokban. Német nyelvű munkái Jénában és Bécsben jelentek meg. – Irod. Horváth Ödön: B. 5. élete (Bp., 1924); B. 5. (Soproni Szle, 1938. 1-2. sz.)