Kezdőlap

Brelich Angelo (Bp., 1913Róma 1977. okt. ? ): vallástörténész, egyetemi tanár, ~ Marin öccse. Tanulmányait Bp.-en és Pécsett végezte. Olasz édesapjával és m. édesanyjával 1936-ban költözött Olaszo.-ba. A II. világháború alatt mint az olasz hadsereg antifasiszta tisztjét a német megszállók Szalonikiben elfogták. Németo.-ba akarták szállítani, de Gyékényesnél sikerült megszöknie. Bp.-re jött, ahol internálták, de biztosították szabad mozgását a m. hatóságok. 1944. márc. 19-én a Gestapo ismét elfogta, s koncentrációs táborba hurcolta. 1945 után a római egy.-en vallástörténetet adott elő. Tudományos munkásságára nagy hatással volt Kerényi Károly és Alföldi András. Doktori disszertációja A triumphator c. m. nyelven jelent meg (Pécs, 1937), későbbi munkái azonban már az olasz szakirodalmat gazdagították. Magyarra fordította Csuang-Ce vallásbölcseleti művét, amit 1944-ben jelent meg Bp.-en. -M. Az ókori latin sírfeliratok világnézeti háttere (Pécs, 1936); A halál szemléletformái a Római Birodalom sírfeliratain (Bp., 1937, olaszul 1964); Antik vallás és klasszikus költészet (Pécs, 1938); Gli eroi greci. Un problema storico-religioso (Róma, 1958); Introduzione allastoria delle religioni (Róma, 1966); Presupporti del sacrificio umano (Róma, 1966-1967); Storia delle religioni, pesche? (Nápoly, 1979); Tre variazioni romane sul tema delle origini (2. kiad., Róma, 1976).