Kezdőlap

Brenner Domokos Márton (?Párizs, 1721, szept. 27.): szepesi prépost, kuruc diplomata. Valószínűleg Pozsony vm.-i kisnemesi család sarja. 1703-tál Széchényi Pál érsek titkára; az ő oldalán 1704-ben részt vett a kurucokkal folytatott béketárgyalásokon, 1705. ápr.-ban Rákóczihoz állt. 1706. szept.-ben szepesi prépost lett. 1707. máj.-tál 1708. jún.-ig vatikáni követ. 1709-10-ben Lengyelo.-ban és I. Péter cárnál járt diplomáciai küldetésben. 1711-ben Rákóczi franciao.-i megbízottja. 1717-ben a fejedelemnek a Portára távozásakor Párizsban maradt rezidensként. 1718-19-ben Rákóczi hozzá írt bizalmas utasításait kiszolgáltatta a francia külügyminisztériumnak, majd pénz- és értékpapírüzletekbe bonyolódva eljátszotta a fejedelem egész vagyonát. A Bastille-ba, az adósok börtönébe zárták, s itt néhány nap múlva öngyilkos lett. Ő a szerzője az Egy lengyel királyi tanácsos levele (1710) c. latinul és franciául kinyomott kuruc politikai röpiratnak. Irod. Benda Kálmán: Rákóczi és a Vatikán. B. apát küldetése (Tört. Szle, 1959).