Kezdőlap

Bresztovszky Ernő (Rimaszombat, 1882Bécs, 1922. febr. 17.): újságíró, író. Bp. en filozófiát tanult. 1903-tól 1921-ig a Népszava belső munkatársa, később egyik szerk.-je. Politikai, közgazdasági, társadalomtudományi, szociálpolitikai témákkal foglalkozott. Cikkei a Szocializmus, különféle munkásszaklapok, valamint a Nyugat hasábjain jelentek meg. Az Ady-Csizmadia-vitában Ady mellett foglalt állást, de támadta Babitsot és a Nyugat több költőjét. Fordított Marx műveiből. Lefordította Zola több regényét, 1913-ban szerkesztésében jelent meg a Proletárok verseskönyve c. antológia. – M. Vasutasok lázadása (Bp., 1904); Alkotmányt Magyarországnak (Bp., 1905); Általános sztrájk és választójog Magyarországon (Bp., 1907); Magyarország fekete statisztikája (Bp., 1908); Miért? ... Zsoltárok és emlékezések (Bp., 1919). – Irod. Márkus László: A leninizmus hatása a szociáldemokrata történetfelfogásra a Tanácsköztársaság idején (Századok, 1960).