Kezdőlap

Breuer Albert (Gölnicbánya, 1870. dec. 3.Bp., 1930. aug. 11.): állatorvos, higiénikus. Oklevelet 1895-ben a bp.-i Állatorvosi Ak.-n szerzett. 1895-től az ak. kórbonctani intézetében, majd a Közvágóhídon dolgozott. 1903-ban a Közvágóhidak és Állatvásárok ig.-ja lett. 1912-ben a Magy. Orsz. Állatorvos Egyesület alelnökévé választották. 1929-ben a Fővárosi Vágóhíd állategészségügyi ig.-jaként ment nyugdíjba. Az Állatorvosi Főiskola rk. tanári és díszdoktori címmel tüntette ki. Főleg a vágóhídi húsvizsgálat elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott. Több közleménye jelent meg. Nevéhez fűződik az Állatorvosi Lapok mellékleteként megjelenő Hússzemle (1906) megindítása. – F. m. A Bp. székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár ötvenéves története (Bp., 1928). – Irod. Kovács Gyula-Fehér György: Az Állatorvostudományi Egyetem elhunyt tanárainak életrajza (Bp., 1967).