Kezdőlap

Brezanóczy Ádám (Jolsva, 1751. nov. 4.Pest, 1832. márc. 2.): jogász, egyetemi tanár. Jezsuita szerzetes, a rend feloszlatása (1773) után ügyvéd, 1780-tól a kassai, 1784-től a pozsonyi jogak.-án (egyházjog, észjog, közjog) tanár, közben 1785-ben az első jogi doktorok egyike. 1807-23 között pesti egy.-i tanár, 1817-ben az egy. rektora. A kantiánus H. Martini bécsi jogbölcseleti tanár követője. Munkái hosszú időn át voltak egy.-i tankönyvek. Lefordította latinra Georch Illés Honni törvény c. munkáját. – M. Explanatio juris naturae (Posonii, y95); Explanatio juris naturae politici (Posonii, 1796); Institutionum iuris ecclesiastici… (I-II, Pesthini, 1817-1818).