Kezdőlap

Brezanóczy Pál (Aknaszlatina, 1912. jan. 25.Eger, 1972. febr. 11.): egri érsek. A teológiát Innsbruckban végezte, Kassán szentelték pappá (1935). 1938-tól teológiai tanár Kassán, 1941-től püspöki titkár, irodaig. (1942). Az egyházmegye szétválasztása után a kassai egyházmegye mo.-i részének helynöke Hejcén (1946); az ottani püspöki nyaralóban papnevelőt létesített. 1951-től a rozsnyói, 1952-től a szatmári részek s az egri főegyházmegye általános érseki helynöke. Czapik érsek halála (1956) után káptalani helynök, 1959-től az egri főegyházmegye kormányzója, 1969–72-ben egri érsek. Részt vett a II. vatikáni zsinaton (1962). A r. k. egyház és az állam jó viszonyának megteremtésén munkálkodott, része volt az 1964. évi megállapodás megkötésében.