Kezdőlap

Brodarics István (1470Vác, 1539. nov. 17.): humanista író. Szatmári György Paduában tanult titkára, II. Lajos követe Lengyelo.-ban, Rómában, 1526-ban kancellárja, utóbb Szapolyai János diplomatája, 1532-től pécsi, 1537-től váci püspök. Mint szem tanú írta meg a mohácsi csata történetét. M. De conflictu Hungarorum cum Turcis ad Mohacz (Krakkó, 1527, és Basel, 1568, Sambucus Bonfini kiadásában. Magyar fordítása Szentpétery Imrétől, Bp., 1903, Magy. Kvtár). – Irod. Székely Samu: B. I. élete és működése (Tört. Tár 1881. L); Sörös Pongrác: Jerosini B. I. (Bp., 1907); Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása (Bp., 1935); Kardos Tibor: A magyarországi humanizmus kora (Bp., 1955).