Kezdőlap

Bródy Zsigmond (Miskolc, 1840. nov. 15.Bp., 1906. jan. 6.): újságíró, író. Jogi tanulmányait a bp.-i egy.-en végezte. 1860-ban a Pesti Hölgydivatlap munkatársa, majd még ugyanazon évben Grosz Károllyal megindította a Pannonia c. német nyelvű lapot, amely a m. irodalom széles körű külföldi megismertetésére törekedett. Később több bécsi lap bp.-i levelezője, majd Bécsből mo. újságokat tudósított. Pestre visszatérve, a Magyar Sajtó munkatársa. 1867 után a Pesti Napló vezércikkírója, majd egyúttal a Pesten Lloyd szerk.-je. 1872-től belügymin.-i titkár. 1873-ban állásáról lemondott, megvette a Neues Pester Journalt, annak főszerk.-je. A Nap c. lap előállítására megalapította a Hungária Nyomdát. 1890-ben számos jelentős alapítványt tett, többek között az MTA publicisztikai jutalmára és egy, a feleségéről, Bródy Adélról elnevezett gyermekkórházra. 1896-tól főrendiházi tag. Költeményei, német nyelvű Jókai-fordításai jelentek meg.