Kezdőlap

Bruckner Győző (Felsőlövő, 1877. júl. 27.Bp., 1962. ápr. 7.): jogász, jogakadémiai tanár, az MTA tagja (1926-49). Előbb középisk. tanár, 1914-ben a debreceni egy. magántanára. 1920-47 között a miskolci jogak.-án tanár, 1941-ben a szegedi egy. c. ny. rk. tanára. Mint jogtörténész a m. jogtörténetírás folklorisztikus irányzataival, főleg a felvidéki városjogok egyes intézményeivel foglalkozott, amellett protestáns egyháztörténettel is. Szerk. a Miskolci Jogászélet c. folyóiratot (1925-44). – M. A svéd alkotmány (Miskolc, 1928); A magyarhoni evang. egyház zsinatai (Miskolc, 1934); A késmárki céhek jog- és művelődéstörténeti jelentősége (Miskolc, 1941).