Kezdőlap

Bruckner Zoltán (Késmárk, 1902. dec. 12.Bp., 1958. jún. 23.): vegyészmérnök, a kémiai tudományok doktora (1958). A bp.-i műegy.-en 1926-ban vegyészmérnöki oklevelet, 1929-ben doktorátust szerzett. 1925-34 között a Műegy. szerves kémiai intézetében Zemplén Géza mellett dolgozott mint tanársegéd, 1934-től 1944-ig a Hungária Guttapercha és Gumi Gyár főmérnöke, majd műszaki ig.-ja. 1945-től 1950-ig az SZU-ban műanyagfeldolgozási problémákkal és új építőipari anyagok előállítási technológiájával foglalkozott. 1950-től 1955-ig a Gumiipari Központi Kutató Laboratórium helyettes vezetője, 1955-től vezetője haláláig. 1953-tól a Bp.-i Műszaki Egy.-en a gumiipari technológia meghívott előadója volt. A gumiipar elméleti és ipari problémáiról számos dolgozata jelent meg bel- és külföldi szaklapokban.