Kezdőlap

Brunswick Egon (Bp.; 1903. márc. 8.Berkeley, Calif., USA, 1955. júl. 7.): pszichológus, egyetemi tanár. Brunszvik Teréz családjának leszármazottja. M. kormánytisztviselő apától s osztrák anyától származott; 8 éves korától Bécsben nevelkedett. Mérnökhallgató volt, majd a bécsi egy.-en Karl Bühler tanítványaként pszichológiát tanult és doktorátust szerzett (1927). Tanársegéd, 1931–32-ben Ankarában előadó s a pszichológiai laboratórium megalapítója volt. 1934-től magántanár a bécsi egy.-i intézetben. 1935–36-ban Rockefeller-ösztöndíjas a Berkeley Egy.-en. 1937-ben letelepedett az USA-ban, 1943-ban állampolgárságot kapott, és a Berkeley Egy.-en a pszichológia rk., 1947-től ny. r. egy.-i tanára lett. A vizuális észlelés vizsgálatával, a pszichológia általános elméleti modelljeinek elemzésével és egy új, ún. valószínűségi-funkcionalista elmélet kidolgozásával foglalkozott. Gondolatai nagy szerepet játszottak az európai pszichológia alapproblémáinak, az érzékelés kérdéseinek amerikai újrafelfedezésében, valamint a pszichológiai kutatás tudományelméleti inspirációinak erősödésében. – M. Wahrnehmung und Gegenstandwelt (Leipzig, 1934); Perception and the Representative Design of Psychological Experiments (Berkeley, USA, 1947). – Irod. K. R. Hammond (szerk.): The psychology of Egon Brunswick (New York, 1966).