Kezdőlap

Brusznyai Árpád (Derekegyháza, 1924. jún. 27.Bp., 1958. fan. 9.): tanár. A bp.-i tudományegy.-en Eötvös-kollégistaként szerzett görög-m.-történelem szakos tanári diplomát. Bölcsészdoktorátusa után 195o-ben tanársegéd volt. Mikor apját bebörtönözték, r. k, pap bátyját internálták, -~t elbocsátották az egy.-ről. Rövid ideig kántor volt a váci székesegyházban. 1952-56-ban a veszprémi Lovassy László Gimn.-ban tanított. 1956. okt.-ben előbb a Megyei Nemzeti Forradalmi Tanács elnökh.-e, majd elnöke lett. Ellenzett minden erőszakot, önbíráskodást, ténykedése alatt nem történt vérontás. 1956. nov. 5-én az orosz katonák tartóztatták le, többekkel a SZU-ba vitték, ahonnan dec.-ben visszakerült. Tanári állást kapott a váci gimn.-ban. Két hónapi tanárkodása után a m. hatóságok állították bíróság elé. A Győri Katonai Bíróság Népbírósági Tanácsa életfogytig tartó börtönre ítélte. A Legfelsőbb Bíróság Tanácsa ezt kötéláltali halálra változtatta. Kivégezték. – Irod. Kurcz Béla: B. tanár úr végtisztessége (Magy. Nemzet, 1988. nov. 6.); Gosztonyi Péter: Föltámadott a tenger... 1956 (Bp., 1989); Halottaink 1956. I. (Bp., 1989); Életrajza (Polisz, 1989. 7. sz.); Brusznyai Árpádné: A 301-es parcella (Polisz, 1989. 10-12. sz.).