Kezdőlap

Brutus János Mihály (Velence, 1517.Gyulafehérvár, 1592. máj. 16.): humanista történetíró. Paduában tanult, fiatalon Ágoston-rendi szerzetes volt, a rendből kilépett, és az egyházi inkvizíció elől menekülni kényszerült. 1574-től Báthori István udvari történésze Erdélyben, majd Lengyelo.-ban, ott írta meg, ura megbízásából, Bonfini magyar históriájának folytatását 1490-től, amelyben a Habsburg irányzattal szemben Szapolyai Jánost igyekezett igazolni. M. Rerum Ungaricarum libri (1490-552); a vége elveszett, életrajzzal kiadta Toldy Ferenc, részben Nagy Iván B. J. M... Magyar históriája címmel, I-III. Pest, 1863. Bp., 1876. Monum. Hung. Hist. 2. oszt. 12-24. k.). – Irod. Fraknói Vilmos: B. M. (Századok, 1887); Papp Márta: B. J. M. és Báthory István magyar humanistái (Bp., 1940).