Kezdőlap

Bubics Zsigmond (Ozora, 1821. márc. 11.Baden, 1907. máj. 21.): r. k. püspök, az MTA t. tagja (1900). Győrben kezdte teológiai tanulmányait és a bécsi Pazmaneumban fejezte be. 1844-ben szentelték pappá. 1846-ban három évig tanult a bécsi Ágoston-intézetben, utána herceg Esterházy Pálnál nevelő lett. Sokat utazott külföldön. 1867-ben győri szentszéki ülnökké, 1879-ben rátóti préposttá nevezték ki. 1880-ban a nagyváradi papnevelő intézet ig.-ja, 1884-ben ogy.-i képviselő, 1887-től kassai püspök. Történelmi tanulmányaiban főleg a 17. sz.-dal, Buda visszafoglalásával, emellett még képzőművészettel is foglalkozott. Értékes festményeit a kassai múz.-nak, iparművészeti gyűjteményét a bp.-i iparművészeti múz.-nak ajándékozta. – F. m. Magyarországi várak és városoknak a M. N. Múzeum könyvtárában létező fa- és rézmetszetei (Bp., 1880); A középkori miniature festészetről (Bp., 1883); Az Esterházy-család története (Bp., 1894); A miniatúra festészetről (Bp., 1899). – Irod. Hajnóczi József: A B.-ügy (Bp., 1906); Ortvay Tivadar: Emlékbeszéd B. Zs. t. tag felett (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1908).