Kezdőlap

Buchböck Gusztáv (Pozsony, 1869. febr. 15.Bp., 1935. okt. 1.): kémikus, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1907). Egy.-i tanulmányait Bp.-en végezte; 1896-ban bölcsészdoktori oklevelet nyert. Egy.-i hallgató korában mint gyakornok Than Károly intézetében dolgozott, majd ugyanott tanársegéd, 1902-ben adjunktus, 1904-ben az általános kémia magántanára. Németo.-ban tett hosszabb tanulmányútján részt vett a W. Ostwald és W. Nernst által irányított kutatómunkában. 1908-tól a Than Károly volt tanszékének megosztásával létesült III. sz. Kémiai Intézet helyettes, 1909-ben ny. rk., 1924-ben ny. r. tanára. Főleg a modern fizikai kémia területén végzett kutatásokat. Különösen hidratációs vizsgálatai és reakciókinetikai kutatásai említendők. F.. m. A carbonylsulfid hydrolytes bomlásának sebességéről (Bp., 1896); Az ion elmélet (Bp., 1903); A közeg befolyása a reakciósebességre (Bp., 1911); Az ionok hidratációja (Bp., 1912);  Kísérleti chémia (Tankönyv B. G. előadásai nyomán, írta Rex S., Bp., 1912); Általános és anorganikus chemia (tankönyv, Bp., 1914); Physikai-chémiai mérőmódszerek (Bp., 1921; Organikus chemia (tankönyv, Bp. 1930)