Kezdőlap

Budai Ferenc (Pér, 1760. nov. 8.Szováta, 1802. okt. 18.): lexikoníró, polihisztor. Ézsiás testvérbátyja. Szovátán volt ref. lelkész. Singi Miklósnak, a debreceni ref. kollégium tanárának kéziratait is felhasználva háromkötetes történeti lexikon anyagát gyűjtötte össze régi kiadványokból. – M. A Kant szerint való filozófiának rostálgatása levelekben (Pozsony, 1801); Magyarország polgári históriájára való lexikon a XVI sz. végéig (életrajzi lexikon, I-III. Nagyvárad, 1804-05). – Irod. Révész Kálmán: B. F. és a Polgári Lexikon (Irod. tört. Közl. 1895).