Kezdőlap

Budai József (Bodos, 1851Miskolc, 1939. jan. 20.): pomológus. Az egy.-et Kolozsvárott végezte. Rövid ideig tanársegéd volt az ásványtani tanszéken. Tanári állás híján falusi tanító lett, később Bodoson gazdálkodott. 1890-től Kolozsvárott polgári isk., Mezőtúron, majd Miskolcon gimn. tanár volt 1926-ig, nyugdíjazásáig. A m. függetlenség következetes harcosa, állami állást nem fogadott el, a kiegyezést elvetette, csak felekezeti isk.-kban tanított. Tanári működése alatt is állandóan foglalkozott gyümölcsnemesítéssel, keresztezéssel. Borsod vm.-i kis faiskolájában a legjobb gyümölcsfajtákat szaporította s innen terjesztette új, keresett fajtáit. Összesen 138 új gyümölcsfajtát állított elő. Az új fajtákat a szabadságharc hőseiről: Bemről, Pöltenbergről stb. nevezte el, egy új barackfajtát pedig a Ferenc József ellen merényletet elkövető Libényi Jánosról. A Bükk és a környező dombvidék flóráját kutatta, annak kitűnő ismerője volt, idevonatkozó munkái a Magyar Botanikai Lapokban és a Botanikai Közl.-ben jelentek meg (1912-1915). – F. m. Az őszibarack tenyésztése (Miskolc, 1924). – Irod. H. Szabó Béla: Emlékezés B. J.-re – a „magyar Micsurinra” (Borsodi Szle, 1959. 3. sz.).