Kezdőlap

Buday Árpád (Marosgezse, 1879. jan. 17.Szeged, 1937. ápr. 7.): régész, egyetemi tanár. A kolozsvári egy.-en tanult. 1900-tól az Erdélyi Múz. Régiségtárának első tisztviselője, majd 1919-től vezetője. A római felirattan kutatói számára 1914-ben hazai viszonylatban úttörő epigráfiai kézikönyvet adott. Főleg a Limes dacicus problémáival foglalkozott az idevágó német kutatások szellemében. A háború után eredményeit már mint a régészet szegedi egy. tanára (1924) dolgozta fel. Cikkei az általa felélesztett és szerk. Dolgozatok c. régészeti szakfolyóiratban jelentek meg. – F. m. Római felirattan (Kolozsvár, 1914). – Irod. Banner János: B. Á. (Archeol. Ért. 1937.)