Kezdőlap

Buday Barna (Ófehértó, 1870. máj. 9.Bp., 1936. okt. 1.): agrárpolitikus és publicista. A debreceni és a kassai gazdasági tanintézet elvégzése után rövid ideig Majláth József gr. ófehértói gazdaságában gyakornok, jószágig. apja mellett. 1892-ben az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) szolgálatába lépett, később a Köztelek c. lap szerk.-je. 1906-tól 1924-ig ogy.-i, ill. ngy -i képviselő, 1920-25 között az Orsz. Földbirtokrendező Bíróság tagja, 1926-tól az OMGE ig. ja és a Gazdasági Szakoktató Tanács alelnöke, 1931-től felsőházi tag. Termékeny mezőgazdasági író, a nagybirtokrendszer érdekeinek képviselője. – F. m. Gabona-uzsora (Bp., 1889, Barnabás néven); Adatok Magyarország gyümölcstermeléséhez (Bp., 1896); A szocialista izgatások hatása a nép erkölcsére és anyagi életére (Bp., 1907); Időszerű kérdések, munkabérek, földbirtokmegoszlás vizsgálata a kivándorlás szempontjából (Bp., 1909); Magyar problémák (Bp., 1917); A szociáldemokrácia és a polgárság (Bp., 1919); Gróf Károlyi Sándorról (Bp., 1927); Magyar fényképek (Bp., 1927). – Irod. Zlinszky György: B. B. (Köztelek, 1939.)