Kezdőlap

Buday György (Kolozsvár, 1907. ápr. 7.Coulsdon, Anglia, 1990. jún. 12.): grafikus, író. A kolozsvári ref. kollégiumban folytatott tanulmányai után a szegedi tudományegy.-en tanult. A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának alapítói közé tartozott. 1928-ban részt vett az angol keresztény diákmozgalom liverpooli kongresszusán. Megismerkedett a Settlement mozgalommal. Tapasztalatait felhasználta a szegedi tanyavilág életmód kutatásában. Tanulmányai jelentek meg az Egyetemi Bethlen Gábor Kör kiadványaiban. Illusztrálta a Szegedi Kiskalendárium füzeteit (1930, 1931, 1932, 1934, 1935)-Fametszetű illusztrációival jelent meg az Arany János balladái c. kiadvány (Kolozsvár, 1933), amely a Magyar Bibliophil társaságtól Az Év Legszebb Magyar Könyve kitüntetést nyerte el. Fametszetei díszítették Ortutay Gyula Székely népballadák c. gyűjteményét (Bp., 1935), Radnóti Miklós Újhold c. verseskötetét (Szeged, 1935); Sik Sándor Advent c. oratóriumát (Szeged, 1935). 1938-ban Angliába költözött, Londonban telepedett le. A II. világháború alatt a BBC rádió m. adásainak munkatársa, a külügymin. tisztviselője, 1947-49-ben a Londoni Magyar Intézet ig.-ja volt. 1956 végén a m. forradalom leverésének hírére a coulsdoni idegszanatóriumba került. Itt dolgozott haláláig. A Nemzeti Galériában kiállítást rendeztek műveiből (1974).- M. A szegedi tanya problémái (Szeged, 1930); Boldogasszony búcsúja. 15 fametszet, készült a szegedi búcsúsok emlékezetére (Szeged, 1931); B. Gy. színpadképei (Házy Albert bev.-jével, Szeged, 1935)~ Fametszetei a Bátorligeti mesék c. kötetben (Ortutay Gyula gyűjtése, Bp., 1937); Buday's Ninth Little Book (London, 1953); The History of the Christmas Card (London, 1954); Életemről, művészetemről (B. Gy. fametszetei. Ortutay Gyula bev.-jével, Szántó Tiborj egyzeteivel, Bp., 1970).- Irod. Baróti György: Bevezetés-féle B. Gy. fametszeteihez (Kritika, 1968. 10. sz); Tolnai Gábor: B. Gy.-ről (Örökség és örökösök, Bp., 1974); B. Gy. köszöntése (válogatta, bev., utószóval ellátta Szelesi Zoltán, Szeged, 1982); Polgárdy Géza: B. Gy. nyolcvanadik születésnapjára (Honismeret, 1987. 2. sz.); Lengyel András: B. Gy.-ről születése 80. évfordulóján (Tiszatáj, 1987. 4. sz.); Mikó Krisztina: A fametsző B. Gy. köszöntése (Élet és Irod., 1987. 15. sz.); Czigány Lóránt: Athéni Timon Londonban. B. Gy. halálára (Magy. Nemzet, 1990. júl. 9.); Péter László: B. Gy. (Néprajzi Hírek, 1990. 3-4. sz.); Pócsi László: A fametsző halála (Tiszatáj, 1990. 10. sz.); Lengyel András: B. Gy. halálára (Forrás, 1990. 12. sz.).