Kezdőlap

Buday László (Pécs, 1873. okt. 27.Bp., 1925. márc. 7.): statisztikus, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1914). ~ Kálmán (1863-1937) öccse. Joghallgató korában az Ország-Világ segédszerk.-je, a Fővárosi Lapok munkatársa. 1896-ban kezdte pályáját a Központi Statisztikai Hivatalban. 1914-ben annak ig.-ja, 1920-tól a műegy. statisztikai tanszékének vezetője. 1922-ben megalapította a Magyar Statisztikai Társ.-ot és annak első elnöke lett. A Nemzetközi Statisztikai Intézet r. tagja. Népesedési, gazdaságstatisztikai és elméleti kérdésekkel foglalkozott nacionalista szellemben. 1922-24-ben a Közgazdasági Szemle szerk.-je. M. Magyarország községeinek háztartásáról 1908-ban (Bp., 1913); A megcsonkított Magyarország (Bp., 1921; Agrárpolitika (Bp., 1922); Magyarország küzdelmes évei (Bp., 1923); A statisztika munkaköre (Bp., 1923); A statisztika elmélete és története (Bp., 1923); Voyage autour de la Hongrie (Bp., 1925). – Irod. Laky Dezső: B. L. élete és munkássága (Bp., 1925).