Kezdőlap

Bugél Jenő (Pozsony, 1882. nov. 22.Temesvár, 1933. jún. 3.): romániai magyar író, újságíró, szerkesztő. Tanulmányait Pozsonyban és Eperjesen végezte. Jogi doktorátust szerzett, majd hosszabb ideig külföldön tartózkodott. Bejárta Európát és eljutott Amerikába is. Hazatérése után Boszniában telepedett le, ahol tanfelügyelőként működött. Ekkor kezdett publikálni főként verseket, de politikai cikkeket is. 1918-ban Temesvárra költözött. Itt a Schwäbische Volkspresse c. lap főszerk.-je lett. A 20-as években szerkesztette a Bánáti Hírlap, a Magyar Hírlap, a Bánáti Közlöny, az aradi Képes Újság c. lapot, továbbá olyan rövid életű napilapokat, mint a Szenzáció, a Gól és a Mozirevü. Szerkesztette a Jahrbuch deutscher Dichter und Schriftsteller (Temesvár, 1928) és a Deutsche Eichen (Temesvár, 1929) c. antológiákat. Az ő szerkesztésében jelent meg a fiatal költők verseit tartalmazó A holnap dala (105 magyar költő könyve. Temesvár, 1931) c. antológia.