Kezdőlap

Bulcsu Károly (Kassa, 1823. ápr. 8.Kecskemét, 1865. aug. 29.): költő. Isk.-it Sárospatakon és Késmárkon végezte. Ref. teológusnak készült, de ügyvédi és tanári oklevelet is szerzett (1859). Részt vett a szabadságharcban mint főhadnagy. 1853–1855 között a halasi gimn. tanára, majd Kecskeméten tanár. Forradalmi hangú költészete Petőfi hatását mutatja. 1850-60 között írt verseskötete Kecskeméten 1860-ban jelent meg.