Kezdőlap

Bund Károly (Besztercebánya, 1869. jún. 4.Bp., 1931. máj. 16.): erdőmérnök, szakíró. 1890-ben erdőmérnöki oklevelet szerzett a selmecbányai Erdészeti Főisk.-n. 1891-től állami szolgálatban, 1894-től a Földművelésügyi Min.-ban működött. 1900-1930-ban az Orsz. Erdészeti Egyesület első titkára, 24 éven át szerk.-je az Erdészeti Lapoknak. 1923-ban kinevezték közalapítványi főerdőtanácsosnak, majd min.-i tanácsosi címet kapott. Számos önálló közleménye jelent meg az Erdészeti Lapokban. – F. m. Hengertábla. (Tavi Gáborral és Vadas Jenővel; Besztercebánya, 1891); Szakvélemény Bp. székesfőváros erdőgazdaságáról (Bp., 1900); Vázlatok a külföldi erdőgazdaság köréből (Bp., 1900). – Irod. B. K. (Erdészeti L., 1931.)