Kezdőlap

Bunyitai János (Visznek, 1926. febr. 21.Bp., 1981. okt. 2.): vegyészmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa (1972). 1951-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet a bp.-i műegy.-en. 1951-57-ben a Veszprémi Vegyipari Egy.-en tanársegéd, 1957-61-ben adjunktus. 1961-től az Orsz. Kőolaj és Gázipari Tröszt vegyészmérnöke, 1978-tól haláláig osztályvezetője. Emellett a Nehézipari Min. megbízásából ellátta a vegyipari technikumok és szakközépisk.-k szakfelügyeletét, s részt vett a gázipari technikus és szakmunkásképzés megszervezésében. Tagja volt az MTA Szénkémiai Bizottságának. A szénfeldolgozó-ipar vizsgálati módszereivel, az acélcsővezetékek passzív szigetelési technológiájának kifejlesztésével és az ipari célra alkalmas infrasugárzók kikísérletezésével foglalkozott. Számos publikációja jelent meg e tárgykörökben.