Kezdőlap

Burka Kelemen, (Tápiógyörgye, 1895. jún. 5.Esztergom, 1968. aug. 21.): gimnáziumi tanár. Középisk.-it Bp.-en és Esztergomban végezte, 1910. aug. 26-án belépett a Szűz Máriáról nevezett ferences rendbe. A teológiát 1913-17-ben Pozsonyban végezte, 1918. jan. 31-én pappá szentelték. 1917-22-ben a bp.-i egy.-en m.-történelem szakos középisk. tanári oklevelet és doktori címet szerzett. 1922-ben teológia tanára rendi főisk.-n, 1925-ben zárdafőnök Veszprémben, 1926-ban házfőnökh. Nagykanizsán. 1928-1931 között a kanadai Wellandban s az USA-ban missziós lelkész, 1931-ben hitszónok Szombathelyen, 1931-1948 között gimn.-i tanár Esztergomban. 1947-ben a Szent István Akad. (SZIA) II. szakosztálya tagjává választotta. 1945-1948 között provinciális, 1950-ben munkás, 1962-ben mint bölcsődei fűtőt nyugdíjazták. -M. Buttykay Antal O. F. M. (1875-1940) (Pápa, 1941); Katolikus szertartáskönyv, különös tekintettel a világi hívek és a ferencesek életére (ford, és válogatta, Esztergom, 1942); Buttykay Antal életműve több kötetben (Bp., 1943. I. kötet: Beszédek és írások, Vasárnapok és ünnepek., II. kötet: Sorozatos beszédek., III, kötet: Az Eucharistia dogmatikájából, Liturgikus megbeszélések., IV. kötet: Alkalmi beszédek. Írások., V. kötet: Írás mozaikok).