Kezdőlap

Buzinkai Mihály (Kölesd, 1620 körülGyulafehérvár, 1683. nov. 23.): filozófus, író, ref. teológus. Tanulmányait Sárospatakon kezdte, majd az utrechti egy.-en folytatta. Hazatérve 1655-ben a nagybányai isk. ig.-ja lett. 1656-tól Sárospatakon bölcseletet, nyelveket és teológiát tanított. Amikor Báthori Zsófia a sárospataki főisk.-t elfoglalta, tanártársaival a szomszédos Kenézlő nevű faluban húzta meg magát, 1672-ben Apafi oltalmát kérte és ettől kezdve haláláig Gyulafehérvárott a Bethlen-féle főisk.-ban folytatta tanári működését. Több tankönyvet írt latin nyelven, skolasztikaellenes szellemben, melyek halála után sokáig használatban voltak. Munkáin különösen a francia P. Ramuz hatása érződött. – M. Institutionum rhetoricarum libri duo (Patak, 1658); Institutiones oratoriae (Patak, 1659); Institutionum dialecticarum libri duo (Patak, 1659); Compendii logici libri duo (Patak, 1661).