Kezdőlap

Büttösi István, ifj. (18. sz.): 1744-88 között működő debreceni ötvösmester. Apja, id. ~ István műhelyében tanult. Sokat foglalkoztatott mester volt. Számos fennmaradt műve közül legjelentősebbek serlegei és poharai, melyek részint a debreceni múz.-ban, részint vidéki ref. templomokban találhatók.