Kezdőlap

Cecei Máté, Kis (?Csonthegy, 1490. júl. 4.): 1486 előtt kassai harmincados és bajmóci várnagy, 1482-től 1490-ig liptói és sárosi ispán. Abaúj vm.-i kisnemesi családból származott, nagy birtokokat szerzett Liptó és Turóc vm.-ben, 1490-ben a m. lengyel kereskedelmi bizottság tagja. Kereskedelemmel és tizedbérletekkel is foglalkozott. Corvin János alvezéreként esett el Csonthegynél. – Irod. Fügedi Erik: Az esztergomi érsekség gazdálkodása a XV. sz. végén (Századok, 1960).