Kezdőlap

Chytil Marió (Bazin, 1922. ápr. 8.Bp., 1977. márc. 31.): kiadói szerkesztő. Jogot tanult Egerben a jogak.-n 1944 őszéig, katonai szolgálata kezdetéig. Jogi abszolutóriumát a háború után szerezte meg. 1945 tavaszán megszökött a katonaságtól és a csehszlovák milícia tagjaként teljesített szolgálatot Velké Breznóban. 1945 nov.-ében települt át Mo.-ra. A Pest megyei Alispáni Hivatal irodatisztje, később fogalmazója 1948-ig. 1950 márc.-ában nevelői állást kapott a bp.-i Szlovák Diákotthonban, egy évvel később az intézmény vezetőjévé nevezték ki. 1952-től a Tankönyvkiadó vállalatnál a szlovák nyelv és irodalom tankönyvek felelős szerk.-je volt. 1955-ben szlovák tanítói vizsgát tett, és egy évvel később tanítói oklevelet szerzett. Nagy segítséget nyújtott a hazai nemzetiségi tankönyvek színvonalának emeléséhez. Csaknem negyedszázados kiadói tevékenysége alatt rendszeresen publikált a Slovenské Noviny c. szlovák nyelven megjelenő lapban. Öngyilkos lett.