Kezdőlap

Cillei Hermann (1360 körülPozsony, 1435. okt. 13.): 1406-08 és 1423-35 között horvát és szlavón bán. ~ Hermann és Tvartko bosnyák király nővérének, Katalinnak fia, a stíriai Saneck vár ura, Cilli grófja. Unokatestvére, ~ Vilmos halála (1395) után a ~ ház feje. Mo.-on első alkalommal a nikápolyi csata (1396) után járt, amikor hazakísérte Zsigmondot. 1397-ben már részt vett a m. nagybirtokosok pártharcaiban : ifj. Garai Miklóssal együtt ~ gyilkolta meg a Lackfiakat. Igazán nagy szerephez Zsigmond fogsága alatt jutott, amikor Garaival összekovácsolta a siklósi ligát, egyik leányát Zsigmondhoz, a másikat Garaihoz adva, a kir. apósa és legbelsőbb tanácsadója lett. Széles körű hatalmat gyakorolt. 1402-ben Vencel császárt őrizte fogságában, az 1403-i felkelés után Zsigmondnak megtorlást tanácsolt, részt vett az 1412–13-i velencei hadjáratban, majd közvetítőként létrehozta az 1413. ápr. 28-i békét. 1414-ben Zsigmond kíséretében részt vett a konstanzi zsinaton. Az általa alapított karintiai pettriachi kartauzi kolostorban temették el.