Kezdőlap

Claader Ottó (Witkowitz, 1907. febr. 26.Hamburg, 1985. szept. 2.): gyógyszerészdoktor, a kémiai tudományok kandidátusa (1952), egyetemi tanár. A bp.-i Pázmány Péter Tudományegy.-en 1929-ben gyógyszerészi, 1931-ben Winkler Lajos intézetében gyógyszerészdoktori diplomát szerzett. Fél évig még az intézetben Szebellédy László mellett, majd gyógyszertárban dolgozott. 1933-ban Schulek Elemér meghívta az Orsz. Közegészségügyi Intézet kémiai osztályára. 1937-ben került a Richter Gyógyszerárugyárba, 1939-tól főmérnök. 1945 után a növény- és biokémiai laboratóriumok osztályvezetője. 1950-ben egy.-i docens és a Rusznyák-klinika orvoslaboratóriumának irányítója. Ez évben az Eötvös Loránd Tudományegy. Természettudományi Karán magántanárrá habilitálták. 1953-ban a bp.-i orvostudományi egy.-en szerves kémiát adott elő. 1957-ben egy.-i tanár az általa létesített Szerves Vegytani Intézetben. 1972-1975 között a Magy. Gyógyszerészeti Társ. elnöke. A társ. Gyógyszerkutatási Szakosztályának létrehozója. A szakgyógyszerészképzés úttörője. Tudományos munkássága a tuberkulosztatikus anyagok, a tirazin-vázas diuretikumok, az izolált alkaloidok, a vinkamin térszerkezete kutatására irányult. A SOTE Winkler-, a Kőbányai Gyógyszerárugyár Richter- emlékéremmel tüntette ki. Munkásságát a brüsszeli, a havannai egy. kitüntetéseivel is elismerték. Több egy.-i jegyzete és tanulmánya jelent meg.– Irod. C. prof. 70 éves (Gyógyszerészet, 1977); Dr. C. O. (Gyógyszerészet, 1985); C. prof. búcsúztatása (Gyógyszerészet, 1986).