Kezdőlap

Clair Ignác (Milánó, 1794. aug. 2.Pest, 1866. okt. 4.): francia származású tornatanár és vívómester. Isk. it Milánóban és Párizsban végezte. Katonai pályára lépett és mint gárdatiszt részt vett Napóleon több hadjáratában. A gárda feloszlatása után Ausztriában céllövészetet, tornát és vívást tanított. 1816-ban Pestre költözött és magánjellegű testgyakorlóisk.-t nyitott. Intézete – melyben fiúkat és leányokat egyaránt tanított – 1839ben részvénytársasággá alakult és Pesti Gymnastikai Rt., Pesti Nemzeti Testgyakorló Egylet, Pester Gymnastische Schule, Pesti Testgyakorló Egylet elnevezések alatt 1866-ig működött, amikor egyesült a Bakody Tivadar által alapított Pesti Tornaegylettel. Irod. Zimányi József: Testgyakorlattan (Pest, 1863); Földes Éva: Fejezetek a magyar testnevelés történetéből (Bp., 1956).