Kezdőlap

Coberus Tóbiás, Kober (Görlitz?Sopron, 1625): tábori orvos. Helmstedtben avatták orvosdoktorrá 1595-ben. A m.-török háború tartama alatt több mint hét évig tábori orvos a császári hadseregben. A háború végeztével Sopron város rendes fizikusa. Az első rendszeres tábori orvostani munka szerzője hazánkban. – F. m. Observationum medicarum castrensium Hungaricarum decades~ (Helmstadii, 1685).