Kezdőlap

Concilia Emil (Ecseg, 1847. máj. 3.Nagyszombat, 1916. szept. 28.): c. apát, prépost, kanonok. Isk.-it Gyöngyösön, Nagyszombaton és Esztergomban végezte. 1863-ban esztergomi papnövendék lett, a teológiát a bécsi egy.-en hallgatta, 1870. aug. 2-án pappá szentelték. Nagymaroson, Esztergomban és Nógrádvadkerten káplán, 1872–1877 között betegen élt Losoncon, 1877-től 1879-ig Semsey László nevelője, 1879–83-ban szentszéki jegyző Nagyszombatban, 1893–1897 között érseki helynökségi titkár, 1890-ben szentszéki bíró is, 1897-ben nagyszombati kanonok, 1904-ben a nagyszombati káptalan prépostja, 1905-ben bizerei c. apát. 1915-ben a Szent István Akadémia III. szakosztálya tagjává választotta. Irodalomtörténeti és történelmi cikkeket, költők és tudósok életrajzait írta meg kat. hírlapokba és folyóiratokba (pl. Katolikus Szle). Írói neve: Békéssy (Békési) Emil.