Kezdőlap

Cornides Dániel (Liptószentmiklós, 1732. júl. 1.Pest, 1787. okt. 4.): történetíró, egyetemi tanár, könyvtáros. Bél Mátyás tanítványa volt Pozsonyban, majd az erlangeni egy.-en folytatta tanulmányait. Visszatérve nevelő lett báró Wesselényi István gyermekei mellett, később pedig a német nyelv tanára a kolozsvári ref. kollégiumban. Egy ideig gróf Teleki József titkáraként tevékenykedett, 1784-től haláláig a diplomatika és a heraldika tanára a pesti egy.-en, egyben könyvtárőr az egy.-i könyvtárban. Különösen forráskritikai elemzéseivel tűnt fel. Közel állt a felvilágosodáshoz. Gazdag kéziratanyagát Fejér György használta fel a Codex Diplomaticusban. Nevét viseli 16. sz.-i nyelvemlékünk, a Ráskai Lea által másolt ~-kódex. A Windisch-féle Ungarisches Magazin 1781-83. évfolyamaiban történeti tanulmányokkal bizonyítgatja a kocsi m. eredetét. Nagy kéziratos hagyatéka van különböző könyvtárakban. – M. Commentatio de religione veterum Hungarorum (Viennae, 1791); Bibliotheca Hungarica (Pestini, 1792); Vindiciae anonymi Belae regis notarii (Budae, 1802).