Kezdőlap

Csaba József, Walzel (Nagycsákány, ma: Csákánydoroszló, 1903. jún. 1.Csákánydoroszló, 1983. okt. 31.): ornitológus, nyelvész, néprajzkutató. 1926-tól 1963-ig, nyugdíjazásáig jegyző, közjegyző és tanácstitkár volt. 1922-ben ismerkedett meg Csörgey Titusszal, a Madártani Intézet ig.-jával, és ettől kezdve haláláig külső tagj a volt az intézménynek és az Aquila c. szakfolyóirat szerkesztőségének. Ekkor kezdte vezetni naplóját is, amely 60 év Vas megyei madártani adatait tartalmazza. A 20-as évek végén a halak és más emlősök megfigyelésével és gyűjtésével, valamint a védett növények megyei elterjesztésével kezdett foglalkozni. 1928-tól a Nimród Vadászújság, 1931-től a Természet adta közre írásait. 1934-től munkatársa volt a Pável Ágoston szerk. Vasi Szemlének, amelyben népnyelvi tárgyú és a vasi népszokásokról írt cikkei jelentek meg. Ilyen tárgyú írásait később a Magyar Nyelvőr, a Néprajzi Közlemények és az Ethnographia is közreadta. A 70-es évek végén érdeklődése az őrségi temetkezési szokásokra is kiterjedt, valamint több cikkében foglalkozott az Őrség és a vendvidék népi méhészetével. Feladatának tekintette Vas megye egykori nagy egyéniségeinek népszerűsítését is. A mintegy 230 tanulmánya, közleménye 17 szakfolyóiratban és napilapban jelent meg. Gyűjtőútjai során készített több száz fényképét, rajzát, feljegyzését, cédulaanyagát a Savaria Múz. (Szombathely) természettudományi és néprajzi osztályának adományozta. Tervei között szerepelt szülőfaluja monográfiájának elkészítése és helytörténeti múz.-ának kialakítása is, ezért sok régészeti, néprajzi, helytörténeti emléket gyűjtött, ezeket az értékeket 1953-ban az akkor alakult körmendi múzeumnak ajándékozta. Tagja volt a Magy. Néprokonsági Egyesületnek, a Magy.–Finn Társ.-nak, a Magy. Ornithológusok Szövetségének, a Magy. Clusius Kutató Munkabizottságnak, a Magy. Néprajzi Társ.-nak, a Magy. Madártani Egyesületnek, az Orsz. Erdészeti Egyesület mikológiai szakosztályának, a Vas megyei Természet- és Környezetvédelmi Csoportnak és a körmendi Magy.– Finn Baráti Körnek. Tudományos munkásságáért a Magy. Ornithológusok Szövetsége 1944-ben a Herman Ottó Díszérmet, a Magyar Néprajzi Társaság 1967-ben a Sebestyén Gyula-emlékérmet adományozta neki.