Kezdőlap

Csáder László (Csallóközcsütörtök, 1909. febr. 7.Pozsony, 1975. aug. 22.): grafikus, tipográfiai és reklámtervező. Bp.-en az Iparművészeti Isk.-ban a grafikai szakon tanult. Pozsonyba ment, Rossmann építésznél tovább képezte magát az Iparművészeti Főisk.-n. Emellett főleg plakáttervezéssel foglalkozott. Tagja volt a Sarlónak. Néprajzi dokumentumok rajzolásával, később mint grafikus és tipográfus volt a mozgalom segítségére. Balogh Edgár megbízásából kapcsolatot teremtett a haladó szellemű m. írókkal és művészekkel, többek között Kassák Lajossal is. 1936 őszén Hollandiába ment. Amszterdamban reklámgrafikus volt, Hollandia német megszállása után visszatért hazájába. A háború utolsó két évében retusőrként dolgozott. 1945 után ő tervezte Csehszlovákia Kommunista Pártja plakátjait és az első csehszlovák bélyegeket. Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának agitációs osztályán a propagandakiállítások rendezésével és nagyobb kiállítási tablók tervezésével foglalkozott. Később egy külkereskedelmi vállalat propaganda osztályát vezette. A Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesületének (CSEMADOK) megalakulásakor annak művelődéspolitikai folyóirata, a pozsonyi Fáklya (1951–56), majd jogutóda, a Hét (1956–75) és a pozsonyi Irodalmi Szemle (1958–75) műszaki szerk.-je volt. Tagja volt a Szlovákiai Képzőművészek Szövetségének. Kiállításukon több alkalommal vett részt. Életének utolsó éveiben sokat foglalkozott a művészi fényképezéssel.