Kezdőlap

Csajághy Gábor (Balatonfüred, 1903. jún. 18.Bp., 1972. júl. 23.): vegyészmérnök, a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (1966). Oklevelét a bp.-i műegy.-en szerezte. Vegyi üzemekben dolgozott, majd 1935-ben a Földtani Intézethez került. 1943-tól nyugdíjazásáig (1970) az Intézet vegyi laboratóriumát vezette, kiváló elemző vegyészként vált ismertté. Legfőbb munkaterülete a vízkémia volt. Rendszeresen elemezte hazai gyógyvizeinket. Mind a peloidok fizikai és kémiaí vizsgálati módszereinek bevezetésével, mind a (nyilvántartott) hazai gyógyiszapok minősítésével úttörő munkát végzett. Kőzetanalitikai munkásságát a kálitrachit káliumtartalmának és a bentonitok montmorillonitjának gazdaságos kiaknázására vonatkozó kísérletsorozatok tetőzték be. A Magyarhoni Földtani Társulat tisztségviselője s emlékgyűrűjének tulajdonosa, a M. Hidrológiai Társaságnak egyidőben alelnöke és Bogdánfy Ödön Emlékérmének tulajdonosa volt. Aktív tagja volt az Akadémia Geokémiai Bizottságának. Publikációiban sok érdekes, pontos vegyelemzés található. –F. m. A gyógyiszapok kémiai és fizikai tulajdonságairól (Hidrol. Közl., 1952. 5-6. sz.); A felszín alatti vizek szerves anyagai (Hidrol. Közl., 1960. 4.); A magyarországi mezozóos képződmények geokémiai vizsgálata (Bárdossy Györggyel, Acta Geol. Acad. Sci. Hung., 1966). – Irod. Földváriné Vogl Mária: Dr. Cs. G. emlékezete (Földt. Közl., 1973. 2. sz.).