Kezdőlap

Csajághy Sándor (Bács, 1810. ápr. 6.Temesvár, 1860. febr. 7.): r. k. püspök, egyházi író. 1833-ban szentelték pappá, 1836-tól Baján káplán, majd a pesti központi papnevelőben, 1844-től Kalocsán az egyháztörténeti tanszéken működött. 1846-ban érseki titkár és c. kanonok, 1850-ben kanonok, 1851-ben Csanádi püspök. A Tisza szabályozására 60 000 Ft-ot adományozott. Az egyházi irodalmon kívül költészettel is foglalkozott. – F. m. Vegyes művei (I-III. kiadta Csiky Gergely, Temesvár, 1870-72., I. Értekezések. II Püspöki körlevelek, III. Költemények).