Kezdőlap

Csák Demeter (?1287 előtt): országbíró. A ..~ nemzetség ugodi (Veszprém vm.) ágából ( apja ~ Luka) származott. 1217-től 1229-ig asztalnokmester, 1225-29 között pozsonyi ispán, 1232-től 1234-ig országbíró, bácsi ispán. Részt vett II. András szentföldi hadjáratában. – Irod. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek (L, Bp., 1900).