Kezdőlap

Csák Máté (?1283. ápr. 15. – 1284. aug. 9. között): nádor. 1270-72 között erdélyi vajda. A ~ nemzetségnek a Dunántúlon birtokos, a későbbi Mátéról elnevezett „trencséni” ágából származott. Pályáját V. Istvánnak mint ifjabb kir.-nak udvarában kezdte, az isaszegi csatában szerzett érdemeiért 1270-ben erdélyi vajda lett. Kun László alatt 1272-73-ban horvát-szlavón bán, 1273-ban országbíró, 1274-75-ben erdélyi vajda és szolnoki ispán. 1275-76-ban tárnokmester, pozsonyi és baranyai ispán. Részt vett az osztrák hadjáratban, ő vezette a m. sereget a morvamezei ütközetben (1278. aug. 26.). 1278-ban soproni és baranyai ispán, 1278-79-ben nádor, somogyi és soproni ispán, 1282-83-ban nádor, pozsonyi, somogyi és soproni ispán. Testvérévei, Péterrel és az Abákkal pártot alkotva vett részt az oligarchia harcaiban.