Kezdőlap

Csák Máté (1260 körül? 1321. márc. 18.): lovászmester (1293-96), majd nádor (1297). 1292-ben tűnt fel először, amikor III. András utasítására a Kőszegiektől Pozsony várát visszafoglalta. 1296 után hatalmas birtokaiból Trencsén központtal független tartományt alakított ki. 1297-ben szállt szembe először a királlyal. III. András halála után Vencel megválasztásának ~ volt a főmozgatója, de később ellene fordult. 1308-ban Gentilis a pilisi tanácskozáson elérte, hogy Károly kir.-t elismerje, de saját területén továbbra is kir. jogokat gyakorolt. 1311-ben Gentilis kiátkozta, mire Budáig hatolt előre és átmenetileg elfoglalta Visegrádot. 1312-ben Amadé fiainak megsegítésére erős hadsereget küldött; hatalmát a rozgonyi csatában elszenvedett vereség (1312. jún. 15.) sem rendítette meg. Az ország ÉNy-i részén hatalma haláláig fennmaradt. Hívei nagyarányú telepítési munkát fejtettek ki. Nevét a „Mátyusföld” elnevezés tartotta fenn. – Irod. Pór Antal: Trencsényi Cs. M. ( Magy. Tört. Életr., Bp., 1888.)