Kezdőlap

Csák Péter (? 1284 előtt): nádor. Két fia közül trencsényi ~ Máté vitt nagy szerepet. Testvérével, Mátéval azonos pályát futott be, de mint hadvezér jobban kitűnt. István ifjabb kir. szolgálatában verte meg a kunokat, Ákos Ernye bánt, részt vett az isaszegi csatában és a II. Ottokár cseh kir. elleni háborúban: 1270-72-ben asztalnokmester volt. Kun László uralma kezdetén Héder Henrik szorította ki az udvarból, de a fövenyi csatában ~ szétverte Henrik seregét (1274. szept. 26-29.). 1174-75-ben somogyi és soproni ispán, 1275-76-ban nádor, 1277- és 1278-ban nádor és somogyi ispán, 1278-79-ben asztalnokmester, pozsonyi és mosoni ispán. Az oligarchia harcaiban 1276-ban elfoglalta és irgalmatlanul feldúlta Kőszegi Péter püspök székhelyét, Veszprémet, ahol nagy kulturális értékeket is elpusztított. – Irod. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek (I., Bp., 1900).