Kezdőlap

Csák Ugrin (?1311): bán. A ~ nemzetség délvidéki, újlakinak nevezett ágából származott. 1268-tól szörényi bán. Kun László alatt a pártharcokban változó szerencsével vett részt, s bár igyekezett birtokait Újlak (Illok) környékén központosítani, sohasem tett szert tartományúri hatalomra. 1272-től 1274-ig lovászmester, szerémi ispán, 1275 76-ban szörényi bán, 1275-ben országbíró, 1275-76-ban erdélyi vajda, szolnoki ispán, 1277-79-ben tárnokmester, 1275-től 1280-ig macsói bán. III. András híveként a Szörénységbe betörő tatárok felett győzelmet aratott. A kir. őt küldte Morosini Tomasina elé, útközben azonban az Anjou-párt fogságába esett (1292). III. András halála után azonnal Károlyhoz csatlakozott, amiért a kiskorú király őrzője lett. 1307-től 1309-ig tárnokmester. Irod. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek (I, Bp., 1900).