Kezdőlap

Csáky Ferenc (Kéthely, 1885. júl. 12.Szentendre, 1954. nov. 28.): mezőgazdasági szakíró, sertéshizlalási szakember. A keszthelyi mezőgazdasági tanintézetben végezte tanulmányait. 1908-ban Bp.-en a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél nyert alkalmazást, hol idővel az állattenyésztési, állatkereskedelmi osztály ügyvezető ig.-ja, a kőbányai és a pilisi sertéshizlaló telep irányítója és vezetője. A sertéshizlalás terén elért megfigyelései, módosításai nevét szakkörökben országos, majd világviszonylatban is ismertté tették. Első volt Európában, aki szövetkezeti keretben valósította meg a sertéshizlalást. Expresszhizlalási eljárást dolgozott ki. Számos cikke jelent meg a szaklapokban. – F. m. Sertéshizlalás. Értékesítés és házi feldolgozás, a süldő szakszerű nevelése és javítása (Bp., 1933); Adalékok a mangalica sertés gyors hízlalásához (Bp., 1934); Expresszhízlalás és annak legújabb eredményei (Bp., 1936); Az expresszhízlalás. Alapismeretek és szakutasítások (Bp., 1951).